Taigawise kartoitti olennaisuusarvioinnin automatisaation markkinaa ja vaatimuksia

Taigawise selvittää paraikaa yhteistyökumppaniensa kanssa, minkälainen pilvipohjainen, automatisoitu olennaisuusarviointityökalu voisi parhaiten vastata organisaatioiden tarpeisiin ja mitä sen kehittäminen teknisesti vaatisi. Nyt hankkeessa on tehty kattava kilpailija-analyysi. Lisäksi hankkeessa on haastateltu 15 työkalun potentiaalista käyttäjää sekä kestävyysraportoinnin asiantuntijaa. Haastattelujen tavoitteena on ollut selvittää mitkä ovat olennaisuusarviointiprosessin tärkeimmät tarpeet ja haasteet.  Alustavien tulosten mukaan potentiaaliset asiakkaat vaativat … Lue lisää

Miten automatisoida olennaisuusarviointi? Taigawise selvittää hankkeen voimin.

Olennaisuusarviointi on työläs prosessi, jossa voisi olla mahdollisuuksia automatisointiin. Nykyiset markkinoilla olevat olennaisuusarviointityökalut ovat lähinnä toimialakohtaisia eivätkä ota huomioon yrityskohtaisia näkökohtia. Lisäksi ne eivät huomioi sidosryhmien näkemyksiä. Taigawise selvittääkin nyt hankkeen avulla, onko uudelle, erilaiselle olennaisuustyökalulle markkinaa, ja millainen tämän työkalun tulisi olla. Hankkeen aikana halutaan selvittää, mikä tällaisen työkalun markkina- ja kilpailijatilanne on sekä … Lue lisää

CtrlPrint: Kestävyystietojen digitaalinen raportointi

Kestävyysraportointidirektiivi (Corporate Sustainability Reporting Directive, CSRD) tuo mukanaan muutoksen vaadittuun raportointiformaattiin. Kestävyystiedot pitää tulevaisuudessa esittää sähköisessä muodossa osana yrityksen toimintakertomusta. Rakkaalla lapsella on monta nimeä – puhutaan digitaalisesta raportoinnista, iXBRL-raportoinnista, ESEF-raportoinnista, XHTML raportoinnista jne. Käytännössä kyse on siitä, että nykyisen paperin tai pdf:n sijaan kestävyystiedot vaaditaan esitettävän XHTML-formaatissa, mikä mahdollistaa sisällön luettavuuden sekä koneellisesti että … Lue lisää

Common mistakes in ESG reporting

Magnifying glass and graphs on a desk

In recent times, ESG (Environmental, Social, and Governance) reporting has emerged as a crucial facet for companies and organisations. As sustainability regulations become more stringent and stakeholders clamor for increased transparency and accountability, many entities are stepping up to report on their social, environmental, and governance impacts. However, in this endeavor, several common missteps often … Lue lisää

CSRD eli Euroopan Unionin kestävyysraportointidirektiivi

EU:ssa valmisteltu kestävyysraportointidirektiivi (Corporate Sustainability Reporting Standard, CSRD)  on loppusuoralla. Tällä hetkellä (syyskuu 2022) odottelemme lopullista direktiivitekstiä julkaistavaksi Euroopan virallisessa lehdessä, minkä pitäisi tapahtua lokakuussa 2022. Tämän jälkeen EU:n jäsenvaltiot alkavat toimiin direktiivin viemiseksi kansalliseen lainsäädäntöön. Mitä uutta CSRD tuo vastuullisuusraportointiin? Verrattuna muiden kuin taloudellisten tietojen raportointidirektiiviin (Non-Financial Reporting Directive, NFRD) tuleva kestävyysraportointidirektiivi CSRD koskee … Lue lisää

Miten tehdään kestävyysraportti?

Valitettavan usein kestävyysraportoinnissa itse raportointi ohjaa sitä, mitä tietoa mitataan ja julkaistaan. Otetaan viitekehys, katsotaan kriteerit ja kaivetaan tiedot esiin.  Tämä on huono lähestymistapa – se ei hyödytä yritystä muuten kuin ehkä vaatimustenmukaisuuden kannalta ja korkeintaan herättelee yritystä kestävyysdatan hakemiseen ja käyttöön. Sen sijaan tee näin: Kun tiedät olennaiset vastuullisuus/ESG-tekijät, voit valita juuri sinun yrityksellesi … Lue lisää