CSRD eli Euroopan Unionin kestävyysraportointidirektiivi

EU:ssa valmisteltu kestävyysraportointidirektiivi (Corporate Sustainability Reporting Standard, CSRD)  on loppusuoralla. Tällä hetkellä (syyskuu 2022) odottelemme lopullista direktiivitekstiä julkaistavaksi Euroopan virallisessa lehdessä, minkä pitäisi tapahtua lokakuussa 2022. Tämän jälkeen EU:n jäsenvaltiot alkavat toimiin direktiivin viemiseksi kansalliseen lainsäädäntöön.

Mitä uutta CSRD tuo vastuullisuusraportointiin?

Verrattuna muiden kuin taloudellisten tietojen raportointidirektiiviin (Non-Financial Reporting Directive, NFRD) tuleva kestävyysraportointidirektiivi CSRD koskee suurempaa joukkoa yrityksiä. Se tuo myös tarkempia ohjeita kestävyysraportointiin, ja edellyttää raportointia eurooppalaisten kestävyysraportointistandardien mukaan (European Sustainability Reporting Standards, ESRS).

CSRD tuo myös muita uusia vaatimuksia. Näitä ovat muun muassa:

  • Kestävyystiedot on integroitava hallituksen toimintakertomukseen
  • Kestävyystietojen on oltava sähköisesti luettavassa muodossa
  • Kestävyysraportille on haettava pakollinen varmennus vähintään rajoitettu varmuus -tasolla (myöhemmin vaatimuksena voi olla kohtuullinen varmuustaso)

Lisäksi CSRD vaatii niin sanotun kaksoisolennaisuuden periaatteen soveltamista. Yrityksen on siis olennaisuusanalyysissään tunnistettava sitä koskevat, vastuullisuustekijöihin liittyvät riskit ja mahdollisuudet, ja toisaalta sen omasta toiminnasta aiheutuvat vaikutukset ihmisiin, ympäristöön ja yhteiskuntaan.

Mitä yrityksiä CSRD koskee ja milloin?

Tulevan direktiivin mukainen raportointi koskee ensimmäiseksi niitä yrityksiä, jotka ovat jo NFRD:n (Non-Financial Reporting Directive) piirissä. Nämä yritykset aloittavat raportoinnin vuoden 2024 alusta. Siten ensimmäiset, uuden kestävyysraportointidirektiivin mukaiset raportit julkaistaan vuonna 2025. Näiden yritysten olisi saatava päivitetyt raportointiprosessinsa kuntoon vuoden 2023 aikana.

Seuraavaksi CSRD:n piiriin tulevat suuret yritykset tai kirjanpitovelvolliset, jotka täyttävät kaksi kolmesta kriteeristä:

  • Keskimääräinen työntekijämäärä 250
  • Nettoliikevaihto 40 MEUR
  • Taseen loppusumma 20 MEUR  

Nämä yritykset raportoivat vuodesta 2025 alusta, eli raportit julkaistaan vuonna 2026.

Tämän jälkeen CRSD koskee listattuja pk-yrityksiä. Ne tulevat CSRD:n piiriin vuoden 2026 alusta, eli ne julkaisevat raporttinsa 2027.

Aivan viimeiseksi CSRD alkaa koskea tietyin edellytyksin EU:n ulkopuolisia yrityksiä sekä pankkeja ja vakuutuslaitoksia riippumatta niiden yhtiömuodosta.

Kestävyysraportointi pohjautuu olennaisuusanalyysiin

Vaikka esimerkiksi CSRD tuo vaatimuksia siihen mitä ja miten yritys raportoi, raportoinnin pääperiaate on sama kuin ennenkin: kestävyysraportointia ohjaavat yrityksen olennaiset vastuullisuusvaikutukset ja -riskit. Siksi vastuullisuusraportoinnin aloittamisen ensimmäinen askel on olennaisuusanalyysin tekeminen.

Mikäli tätä vastuullisuuden pohjatyötä eli olennaisuusanalyysiä ei tehdä kunnolla, tulee raportoinnistakin yritykselle pelkkä compliance-harjoitus, joka ei edistä yrityksen liiketoiminnan tavoitteita.

– Hanna Liappis, Yritysvastuuasiantuntija, Taigawise Oy

Tarvitsetko apua yritysvastuutyössä? Kokeneet ja käytännönläheisesti toimivat asiantuntijamme auttavat sinua tarvittaessa. Ota meihin yhteyttä!

Takaisin