CtrlPrint: Kestävyystietojen digitaalinen raportointi

Kestävyysraportointidirektiivi (Corporate Sustainability Reporting Directive, CSRD) tuo mukanaan muutoksen vaadittuun raportointiformaattiin. Kestävyystiedot pitää tulevaisuudessa esittää sähköisessä muodossa osana yrityksen toimintakertomusta. Rakkaalla lapsella on monta nimeä – puhutaan digitaalisesta raportoinnista, iXBRL-raportoinnista, ESEF-raportoinnista, XHTML raportoinnista jne. Käytännössä kyse on siitä, että nykyisen paperin tai pdf:n sijaan kestävyystiedot vaaditaan esitettävän XHTML-formaatissa, mikä mahdollistaa sisällön luettavuuden sekä koneellisesti että ihmissilmin. Tämä vaade on jo nykyisellään voimassa päälistayhtiöiden tilinpäätöstietojen julkaisuissa ja tulee siis laajenemaan koskemaan kaikkia yhtiöitä, joihin kestävyysdirektiiviä tulee soveltaa. 

Tietojen tägääminen

Digitaalinen raportointi mahdollistaa sen, että raporttiin on mahdollista upottaa huomattava määrä dataa, jota ihmissilmä ei raportista voi lukea, mutta jota tietokoneohjelmat pääsevät pureskelemaan. Puhutaan rakenteisesta raportoinnista, jonka dataa on merkitty jonkin taksonomian XBRL-tunnisteilla eli tägeillä. Pörssiyhtiöiden tilinpäätöksiin on tähän asti sovellettu IFRS-taksonomiaa ja jatkossa mukaan tulee ESRS-taksonomia, jonka tägejä kaikki CSRD:n mukaista raportointia laativat yhtiöt tulevat noudattamaan. Tägääminen tarkoittaa käytännössä sitä, että ihmissilmin esitettävään lukuun, tekstiin tai muuhun tietoon liitetään tietoa koskeva tekninen tägi, jolloin raportin sisältö saadaan standardoituun ja tehokkaammin vertailukelpoiseen muotoon tiedon keruuta ja hyväksikäyttöä silmällä pitäen. 

Kaisa Heikka, Business Developer CtrlPrint

Kuva: CtrlPrint

CtrlPrint on yhteistyöalusta Adobe InDesignilla ja InCopylla tuotettujen visuaalisten yritysraporttien tuottamiseen myös CSRD:n vaatimassa XHTML muodossa XBRL-merkein tägättynä.

Takaisin