Mitä eroa on ESG:llä ja yritysvastuulla?

Vastuullisuusala etenee vauhdilla. Se näkyy esimerkiksi siten, että uusia termejä, käännöksiä ja erilaisia muutoksia tulee eteen jatkuvasti. Viimeisimpänä muutoksena ESG  (Environment, Social, Governance) tuntuu sanana korvanneen yritysvastuun ja vastuullisuuden.

Ovatko ESG ja yritysvastuu sama asia?

Heti kärkeen voidaan todeta, että molemmat termit sisältävät vastuullisuuden kolme peruspilaria: taloudellisen, sosiaalisen ja ympäristövastuun.

Pintaa raaputtamalla voidaan kuitenkin eroja kaivaa esiin. Yritysvastuussa korostetaan yrityksen ja sen toiminnan vaikutuksia ympäristöön, ihmisiin ja yhteiskuntaan. Näihin vaikutuksiin kuuluvat niin varsinaiset, tapahtuneet vaikutukset (kuten vaikka työtapaturmat tai kasvihuonekaasupäästöt) kuin potentiaaliset vaikutuksetkin eli riskit (esimerkiksi riski kemikaalipäästölle tai korruptiolle). Vaikutusten suunta on yrityksestä ulospäin.

ESG:ssä sen sijaan näkökulma oli alunperin toisensuuntainen kuin yritysvastuussa. Tämä näkökulma oli nimenomaan taloudellista riskienhallintaa: minkälaisia taloudellisia riskejä ilmastonmuutos tai jokin muu kestävyystekijä aiheuttaa yrityksen toiminnalle? Edelleenkin monien ESG-raportointiviitekehysten kriteerit perustuvat nimenomaan riskeihin ja taloudellisiin vaikutuksiin, joita kestävyysseikoista (esim. luontokato tai köyhyys) johtuen voi kohdistua yrityksiin.

Vastuullisuusvaikutukset vai taloudelliset vaikutukset?

Nykyään kuitenkin ymmärretään, että mikä tahansa vastuullisuusvaikutus tai -riski voi aiheuttaa taloudellista vahinkoa yritykselle. Esimerkiksi työntekijöiden pahoinvointi työssä voi vaikuttaa yrityksen työnantajamielikuvaan, sitten koko brändiin ja pahimmillaan lopulta yrityksen arvoon. Tämä on tunnistettu myös sääntelyn piirissä: syrjään siirtyvä, direktiivi muiden kuin taloudellisten tietojen raportoinnista (Non-Financial Reporting Directive, NFRD) korvautuu uudella kestävyysraportointidirektiivillä (Corporate Sustainability Reporting Directive, CSRD). Käsite ‘ei-taloudellinen’ vastuullisuudessa puhuttaessa jää pois.  

Kaikki ESG- tai vastuullisuustekijät voivat siis aiheuttaa taloudellisia vaikutuksia yritykseen. Siksi historiallisista eroista huolimatta nykyään on turvallista sanoa, että ESG ja yritysvastuu ovat toistensa synonyymeja.

– Hanna Liappis, Yritysvastuuasiantuntija, Taigawise Oy

Tarvitsetko vastuullisuuskoulutusta tai muuta apua yritysvastuutyössä? Kokeneet ja käytännönläheisesti toimivat asiantuntijamme auttavat sinua. Ota meihin yhteyttä!

Takaisin