1.8.2022

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 2016/679 13 artiklan mukainen seloste


1. Rekisteri

Taigawise Oy:n asiakasrekisteri.


2. Rekisterinpitäjä

Taigawise Oy
Bulevardi 9i
00120 Helsinki
Y-tunnus 2242373-3


3. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Yhteyshenkilö on tietosuojavastaava Hanna Liappis. Hän vastaa viimeistään viiden
arkipäivän kuluessa rekisteriä koskeviin kysymyksiin ja palautteisiin sähköpostitse
(hanna.liappis@taigawise.fi).


4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus


Käsittelyn tarkoituksena on yhtiön sidosryhmäsuhteiden ylläpito, markkinointi sekä
toiminnasta tiedottaminen. Lähetämme tietoa palveluistamme ja tapahtumistamme
rekisterissä oleville henkilöille.


5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteri voi sisältää seuraavat tiedot asiakkaista:

  • Nimi
  • Organisaatio ja titteli
  • Katuosoite
  • Sähköpostiosoite
  • Puhelinnumero
  • Laskutustiedot


6. Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteri koostetaan ja tietoja pidetään yllä manuaalisella päivityksellä. Tiedot saadaan
rekisteröidyiltä tai julkisista lähteistä.


7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti organisaation ulkopuolelle.

Tietoja voidaan kertoa tai luovuttaa ulkopuolisille lakiin perustuvan ilmoitusvelvollisuuden
johdosta.

Lisäksi rekisterinpitäjä voi luovuttaa rekisterin tietoja käyttämilleen alihankkijoille
esimerkiksi kirjanpitoon, laskutukseen, perintään ja tietohallintoon liittyvien tehtävien
hoitamista varten. Rekisterinpitäjä voi myös jakaa rekisterin tietoja rekisterinpitäjän
toiminnan kannalta keskeisille yhteistyökumppaneilleen.

Rekisterinpitäjä jakaa rekisterin tietoja vain sellaisten toimijoiden kanssa, jotka ovat
osaltaan sitoutuneet suojaamaan henkilötietoja.


8. Tietojen siirto EU:n tai EFTA:n ulkopuolelle

Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai EFTA:n ulkopuolelle.


9. Tietojen säilytysaika ja tietojen poistaminen

Tiedot poistetaan rekisteröidyn pyytäessä tai Taigawise Oy:n niin päättäessä.


10. Rekisterin suojauksen periaatteet

Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Taigawise Oy:n tietoverkko ja laitteisto, jolla
rekisteri sijaitsee ja joka on suojattu tarvittavilla teknisillä toimenpiteillä.


11. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa hänestä rekisteriin merkityt tiedot, vaatia virheellisen
tiedon oikaisua sekä muutoinkin turvautua laissa turvattuihin oikeuksiinsa. Rekisteröidyllä
on oikeus milloin tahansa perua antamansa suostumus sekä pyytää kyseisten tietojen
poistamista.

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle Tietosuojavaltuutetun
toimistoon, jos hän katsoo, että hänen henkilötietojensa käsittelyssä on toimittu EU:n
yleisen tietosuoja-asetuksen vastaisesti.


12. Evästeet

Käyttäjällä on mahdollisuus kieltäytyä evästeiden käytöstä estämällä ne oman selaimensa
asetuksista.