Yritysvastuudirektiivi (CSDDD): Kohti vastuullisempaa liiketoimintaa EU:ssa

Mistä on kyse?

EU:n yritysvastuudirektiivi (Corporate Sustainability Due Diligence Directive, CSDDD / CS3D) on paljon huomiota saanut yritysten huolellisuusvelvoitteeseen liittyvä direktiivi, jonka vaikutukset yrityksiin ympäri Eurooppaa ovat merkittävät. Yritysvastuudirektiivin tavoitteena on edistää kestävää kehitystä ja varmistaa yritysten vastuullinen toiminta- ja hallintotapa koko arvoketjussa.

Yritysvastuudirektiivi asettaa yrityksille useita velvoitteita, kuten huolellisuusvelvoitteen (Due Diligence), joka on sisällytettävä niin strategiaan, politiikkoihin kuin riskienhallintajärjestelmiinkin. Lisäksi velvoitteet sisältävät esimerkiksi yrityksen vaikutusten hallinnan sekä sidosryhmien osallistamisen ja kuuntelemisen.

Mitä yrityksiä yritysvastuudirektiivi koskee?

Yritysvastuudirektiivi kohdistuu EU:ssa toimiviin yrityksiin, joilla on yli 1 000 työntekijää tai maailmanlaajuinen liikevaihto yli 450 miljoonaa euroa. Lisäksi CSDDD koskettaa EU:n ulkopuolella toimivia yrityksiä, joiden liikevaihto on yli  450 MEUR EU:n alueella. Tämä tulee koskemaan arviolta 5 300-5 400 yritystä maailmanlaajuisesti, joista Suomessa noin 139 yritystä.

Millä aikataululla yritysvastuudirektiivi tulee voimaan?

2026 Kansallisen lainsäädännön luonti: yritysvastuudirektiivi osaksi kansallista lainsäädäntöä 

2027 1. vaihe: koskee yrityksiä, joilla ≥ 5,000 työntekijää & liikevaihto 1,5 Mrd EUR 

2028 2. vaihe: koskee yrityksiä, joilla ≥ 3,000 työntekijää & liikevaihto 900 MEUR

2029 3. vaihe: koskee yrityksiä, joilla ≥ 1,000 työntekijää & liikevaihto 450 MEUR 

CSDDD:n täytäntöönpano tapahtuu vaiheittain, jotta yrityksillä on aikaa valmistautua uusiin vaatimuksiin. Vuonna 2026 täytäntöönpano alkaa kansallisen lainsäädännön luomisella ja vuonna 2027 suurimpia yrityksiä koskeva ensimmäinen vaihe astuu voimaan.

Mitä yritysvastuudirektiivin laiminlyömisestä seuraa?

Yritykset jotka laiminlyövät CSDDD:n asettamia vaatimuksia, voivat saada seuraamuksia, kuten tarkastuksia ja taloudellisia sanktioita*. Tämä voi vaikuttaa myös yrityksen siviilioikeudelliseen vastuuseen. 

*Taloudelliset seuraamukset perustuvat yrityksen maailmanlaajuiseen nettoliikevaihtoon. Enimmäissakkomaksu on vähintään 5 % yhtiön edeltävän tilikauden maailmanlaajuisesta nettoliikevaihdosta.

Yritysvastuudirektiiviä voidaan pitää merkittävänä askeleena kohti vastuullisempaa liiketoimintaa EU:ssa. Vaikka direktiivi tulee suoraan velvoittamaan vain suurimpia yrityksiä, sen vaikutukset heijastuvat sidosryhmien ja arvoketjujen kautta myös pk-yrityksiin.

Monivaiheisten käänteiden jälkeen, yritysvastuudirektiivi on saamassa lopullisen Euroopan Unionin ministereiden hyväksynnän 24.5.2024.

Annastiina Levola, yritysvastuun asiantuntija, Taigawise Oy

Laura Björk, yritysvastuun asiantuntija, Taigawise Oy

Lisätietoja / Ota yhteyttä: etunimi.sukunimi@taigawise.fi tai varaa ilmainen konsultaatio.

Kuva: Pixabay

Takaisin