Kun vastuullisuuden pohjatyö on huolella tehty, vastuullisuuden johtaminen ja raportointi on mutkatonta. Siksi haluamme olla kumppanisi tilanteessa, jossa vastuullisuusjohtaminen kaipaa uutta potkua tai työtä ollaan vasta aloittamassa.

Pitkän kokemuksemme ja kattavan verkostomme avulla tarjoamme seuraavia palveluita:

Vastuullisuuden olennaisuusanalyysi

Olennaisuusanalyysi eli merkittävien vastuullisuusvaikutusten ja -riskien tunnistaminen on
vastuullisuustyön pohja ja perusta. Olennaisuusanalyysin tuloksena yritys tunnistaa ESG-painopisteensä ja asettaa niille tavoitteet ja mittarit.

Tutustu olennaisuusanalyysipalveluumme!

Yritysstrategiaa tukeva vastuullisuusstrategia ja -ohjelma

Vastuullisuuteen panostaminen on investointi, ei kulu. Strategisesti mietitty vastuullisuustyö tukee liiketoiminnan tavoitteita ja yrityksen menestystä pitkällä aikavälillä.

Tutustu vastuullisuusstrategia ja -ohjelmat palveluumme!

Kestävyysraportointi ja vastuullisuusviestintä

Vastuullisuusraportti perustuu olennaisuusanalyysiin ja siihen perustuvan vastuullisuusohjelman raportointiin.
Vastuullisuusraportissa katsotaan myös eteenpäin ja kerrotaan suunnasta, johon yritys on menossa.

Tutustu vastuullisuusviestinnän ja -raportoinnin palveluihimme!

Vastuullisuuden konsultointi ja koulutus

Konsultoimme ja koulutamme vastuullisuudesta ja yritysvastuusta niin yrityksiä kuin muitakin organisaatioita.

Tutustu muun vastuullisuuden konsultoinnin ja koulutuksen palveluihimme!

Vastuullisuuden olennaisuusanalyysi

Mikä on vastuullisuuden olennaisuusanalyysi?

Olennaisuusanalyysissä (myös olennaisuusarviointi, materiality assessment) arvioidaan yhdessä tärkeimpien sidosryhmien kanssa organisaation ESG- ja vastuullisuusvaikutuksia, -riskejä sekä mahdollisuuksia.

Vastuullisuusvaikutuksia ovat esimerkiksi yrityksen toiminnan vaikutukset ihmisiin, ympäristöön ja yhteiskuntaan sen koko arvoketjun osalta. Vastuullisuusriskejä taas ovat potentiaaliset vastuullisuusvaikutukset sekä sellaiset kestävyystekijöihin liittyvät riskit, jota voivat vaikuttaa yrityksen taloudelliseen arvoon.

Olennaisuusarvointi on hyvä tehdä vähintään silloin, kun

 • Aloitetaan vastuullisuustyö ja tarvitaan arvio vastuullisuuden nykytilasta
 • Lanseerataan uusia tuotteita tai palveluita
 • Laajennetaan liiketoimintaa uusille markkinoille
 • Laajennetaan toimittajaverkostoa uusiin maihin tai tuotteisiin

Olennaisuusanalyysin tuloksena saadaan siivilöityä yrityksen vastuullisuuden painopisteet, joille yritys voi asettaa tavoitteet strategiansa mukaisesti.

Miten olennaisuusanalyysi tehdään?
Ennen olennaisuusarviointia on tiedettävä yrityksen tärkeimmät sidosryhmät sekä sidosryhmien edustajien yhteystiedot. Voimme tehdä sidosryhmäanalyysin, mikäli sitä ei ole valmiina.

Tämän jälkeen räätälöimme olennaisuusanalyysin yrityksesi tarpeisiin ja teemme sen verkkokyselynä. Tarvittaessa täydennämme kyselyä haastatteluin. Tuloksena saat helppolukuisen raportin sekä suositukset vastuullisuuden painopisteiksi. Voit myös jatkaa kanssamme vastuullisuustyötä — voimme yhdessä asettaa yrityksen liiketoimintastrategiaa tukevat vastuullisuustavoitteet ja määrittää niille mittarit.

Koska kaksoisolennaisuuden konsepti on vakiintumassa muun muassa uuden kestävyysraportointidirektiivin (ns. CSRD-direktiivi) myötä, teemme mekin olennaisuusarvioinnin uuden direktiivin mukaisesti. Tarvittaessa käytössäsi on vastuullisuuden asiantuntijapaneelimme.

Haluatko kuulla lisää olennaisuusarvioinnista? Varaa ilmainen konsultaatio tai ota muutoin yhteyttä!

Vastuullisuusstrategiat ja
-ohjelmat

Miksi tarvitaan vastuullisuusstrategia ja -ohjelma?

Vastuullisuustyön on tuettava liiketoimintastrategiaa samalla, kun yritys vähentää haitallisia vastuullisuusvaikutuksiaan. Vastuullisuusstrategian ja -ohjelman on tuettava myös yrityksen vaatimustenmukaisuutta.

Jotta yritysvastuusta saadaan täysi hyöty irti liiketoiminnan kannalta, sen pitää tukea
kaikkia liiketoiminta-alueita sekä yrityksen koko liiketoiminnan strategiaa.

Tutustu tarkemmin palveluihimme, jos tuntuu että

 • Vastuullisuustyö on irrallista liiketoiminnasta
 • Vastuullisuuden arvoa ei ymmärretä yrityksessä
 • Vastuullisuustyössä ei ole fokusta ja tekeminen hajaantuu liian isolle alalle

Miten vastuullisuus nivotaan yrityksen strategiaan?

Organisaation on tunnistettava yritysvastuun sekä liiketoimintastrategian leikkauspisteet, määritettävä vastuullisuuden pitkän ja lyhyen aikavälin tavoitteet. Lisäksi tavoitteille on asetettava mittarit. Organisaatiosta riippuen tähän tarvitaan 1-3 työpajaa, joita fasilitoi 1-2 asiantuntijaamme. Tuloksena on organisaatiolle räätälöity vastuullisuusstrategia ja -ohjelma, joka tukee liiketoiminnan tavoitteita ja jonka edistymistä voidaan seurata ja raportoida.

Mietityttääkö vastuullisuuden valjastaminen yritysstrategiaan? Varaa ilmainen konsultaatio tai ota muutoin yhteyttä!

Kestävyysraportointi ja
vastuullisuusviestintä

Mitä on kestävyysraportointi ja vastuullisuusviestintä?

Vastuullisuusraportti perustuu olennaisuusanalyysiin ja siihen perustuvan vastuullisuusohjelman raportointiin. Vastuullisuusraportissa katsotaan myös eteenpäin ja kerrotaan suunnasta, johon yritys on menossa. Vastuullistyö meneekin osittain hukkaan, jos siitä ei kerrota ja raportoida rehellisesti ja avoimesti.

Vastuullisuusviestintää tai raportointia tarvitaan esimerkiksi silloin kun

 • Lainsäätäjä vaatii kestävyysraporttia
 • Sijoittajat tai rahoittajat tarvitsevat tietoa yrityksen vastuullisuusasioista
 • Omat työntekijät (HR, viestintä, …) tai kumppanit kaipaavat jäsenneltyä vastuullisuustietoa
 • Tietoa vastuullisuudesta tarvitaan myynnin tueksi

Miten vastuullisuusraportti tehdään?

Vastuullisuusraporttia varten organisaatiolla tulisi olla vastuullisuusstrategia ja -ohjelma, jotka ovat olleet käynnissä vähintään yhden kalenterivuoden. Yhteistyökumppanimme kanssa starttaamme projektin, johon kuuluvat muun muassa

 • Raportin tavoitteet, kohderyhmä ja viitekehys (CSRD, GRI, SASB, …)
 • Rakenteen ja sisällön määrittäminen
 • Visuaalinen konsepti (mukaanlukien kuvasuunnittelu ja kuvankäsittely)
 • Taitto (mukaanlukien graafit ja taulukot)
 • Julkaisu

Tarvittaessa tuotamme myös sisältöä vastuullisuusraporttiin.

Pohditko kestävyysraportoinnin aloittamista? Varaa ilmainen konsultaatio tai ota muutoin yhteyttä!

Muu vastuullisuuden
konsultointi ja koulutus

Konsultoimme ja koulutamme vastuullisuudesta ja yritysvastuusta niin yrityksiä kuin muitakin organisaatioita.

Valmennuksiimme kuuluvat esimerkiksi:

 • Yritysvastuun perusteet (1h tietoisku)
 • ESG-strategiat ja arvonluonti
 • Olennaisten ESG-/vastuullisuustekijöiden tunnistaminen
 • Vastuullisuuden tavoitteenasetanta ja mittaaminen/KPIt
 • Vastuullisuusviestintä ja -raportointi

Tarvitsetko johdon sparrausta, ESG-tietoiskua tai muuta vastuullisuusvalmennusta? Varaa ilmainen konsultaatio tai ota muutoin yhteyttä!

Kattavan kumppaniverkostomme kautta voimme lisäksi tarjota esimerkiksi seuraavia palveluita:

 • Kestävyysraportit
 • Hiili- ja materiaalijalanjälkilaskenta
 • Eettiset periaatteet ja muu hyvän hallintotavan konsultointi