Vastuullisuuden olennaisuusanalyysi

Mikä on vastuullisuuden olennaisuusanalyysi?

Olennaisuusanalyysissä (myös olennaisuusarviointi, materiality assessment) arvioidaan yhdessä tärkeimpien sidosryhmien kanssa organisaation ESG- ja vastuullisuusvaikutuksia, -riskejä sekä mahdollisuuksia.

Vastuullisuusvaikutuksia ovat esimerkiksi yrityksen toiminnan vaikutukset ihmisiin, ympäristöön ja yhteiskuntaan sen koko arvoketjun osalta. Vastuullisuusriskejä taas ovat potentiaaliset vastuullisuusvaikutukset sekä sellaiset kestävyystekijöihin liittyvät riskit, jota voivat vaikuttaa yrityksen taloudelliseen arvoon.

Olennaisuusarviointi on hyvä tehdä vähintään silloin, kun

  • Aloitetaan vastuullisuustyö ja tarvitaan arvio vastuullisuuden nykytilasta
  • Lanseerataan uusia tuotteita tai palveluita
  • Laajennetaan liiketoimintaa uusille markkinoille
  • Laajennetaan toimittajaverkostoa uusiin maihin tai tuotteisiin
Puisen pöydän päällä kyniä ja papereita, joissa näkyy erilaisia graafeja ja tuloksia.

Olennaisuusanalyysin tuloksena saadaan siivilöityä yrityksen vastuullisuuden painopisteet, joille yritys voi asettaa tavoitteet strategiansa mukaisesti.

Miten olennaisuusanalyysi tehdään?
Ennen olennaisuusarviointia on tiedettävä yrityksen tärkeimmät sidosryhmät sekä sidosryhmien edustajien yhteystiedot. Voimme tehdä sidosryhmäanalyysin, mikäli sitä ei ole valmiina.

Tämän jälkeen räätälöimme olennaisuusanalyysin yrityksesi tarpeisiin ja teemme sen verkkokyselynä. Tarvittaessa täydennämme kyselyä haastatteluin. Tuloksena saat helppolukuisen raportin sekä suositukset vastuullisuuden painopisteiksi. Voit myös jatkaa kanssamme vastuullisuustyötä — voimme yhdessä asettaa yrityksen liiketoimintastrategiaa tukevat vastuullisuustavoitteet ja määrittää niille mittarit.

Koska kaksoisolennaisuuden konsepti on vakiintumassa muun muassa uuden kestävyysraportointidirektiivin (ns. CSRD-direktiivi) myötä, teemme mekin olennaisuusarvioinnin uuden direktiivin mukaisesti. Tarvittaessa käytössäsi on vastuullisuuden asiantuntijapaneelimme.

Haluatko kuulla lisää olennaisuusarvioinnista? Varaa ilmainen konsultaatio tai ota muutoin yhteyttä!