Vastuullisuuden olennaisuusanalyysi

Mikä on vastuullisuuden olennaisuusanalyysi?

Olennaisuusanalyysissä (myös olennaisuusarviointi, materiality assessment) arvioidaan yhdessä tärkeimpien sidosryhmien kanssa organisaation ESG- ja vastuullisuusvaikutuksia, -riskejä sekä mahdollisuuksia. Tämän lisäksi olennaisuusarvioinnissa tarkastellaan organisaation strategian ja liiketoimintamallin yhteyksiä näihin näkökohtiin.

Uuden kestävyysraportointidirektiivin (CSRD, Corporate Sustainability Reporting Directive) mukaan sen piirissä olevien yritysten on arvioitava olennaiset ESG-tekijät ja raportoitava juuri niistä eurooppalaisten kestävyysstandardien mukaisesti (ESRS, European Sustainability Reporting Standards). Näin ollen olennaisuusarviointi on merkittävässä roolissa, kun kestävyysraportoinnin toteuttaminen aloitetaan.

Olennaisuusarviointi tulisi tehdä silloin, kun:

Puisen pöydän päällä kyniä ja papereita, joissa näkyy erilaisia graafeja ja tuloksia.
  • Sääntely (esim. CSRD) tai sidosryhmät sitä velvoittavat
  • Aloitetaan vastuullisuustyö ja tarvitaan arvio vastuullisuuden nykytilasta sekä sidosryhmien näkemyksistä
  • Lanseerataan uusia tuotteita tai palveluita
  • Laajennetaan liiketoimintaa uusille markkinoille
  • Laajennetaan toimittajaverkostoa uusiin maihin tai tuotteisiin

Olennaisuusanalyysin tuloksena saadaan siivilöityä yrityksen vastuullisuuden painopisteet, joille yritys voi asettaa tavoitteet strategiansa mukaisesti.

Miten olennaisuusanalyysi tehdään?
Olennaisuusanalyysin perustana on ymmärtää mitkä ovat yrityksen vaikutukset (positiiviset ja negatiiviset) ihmisiin, ympäristöön ja yhteiskuntaan. Jotta vaikutukset voidaan arvioida, tulee tarkastella yrityksen koko arvoketjua sekä sen liiketoimintamallia ja strategiaa.

Kun tämä on selvitetty, arvioidaan kestävyystekijöiden taloudelliset vaikutukset eli vaikutukset esimerkiksi yrityksen kassavirtaan ja taloudelliseen tulokseen.

Olennaisten tekijöiden arvioimisen jälkeen on tärkeää kääntyä sidosryhmien puoleen. Tässä vaiheessa on tiedettävä yrityksen tärkeimmät sidosryhmät sekä sidosryhmien edustajien yhteystiedot. Voimme tehdä sidosryhmäanalyysin, mikäli sitä ei ole valmiina.

Tämän jälkeen räätälöimme sidosryhmäkyselyn yrityksesi tarpeisiin ja teemme sen verkkokyselynä. Tarvittaessa täydennämme kyselyä haastatteluin. Tuloksena saat helppolukuisen raportin sekä suositukset vastuullisuuden painopisteiksi. Voit myös jatkaa kanssamme vastuullisuustyötä — voimme yhdessä asettaa yrityksen liiketoimintastrategiaa tukevat vastuullisuustavoitteet ja määrittää niille mittarit.

Koska kaksoisolennaisuuden konsepti on vakiintumassa muun muassa uuden kestävyysraportointidirektiivin myötä, teemme mekin olennaisuusarvioinnin uuden direktiivin ja kestävyysraportointistandardien suuntaviivojen mukaisesti.

Haluatko kuulla lisää olennaisuusarvioinnista? Varaa ilmainen konsultaatio tai ota muutoin yhteyttä!