Taigawise kartoitti olennaisuusarvioinnin automatisaation markkinaa ja vaatimuksia

Taigawise selvittää paraikaa yhteistyökumppaniensa kanssa, minkälainen pilvipohjainen, automatisoitu olennaisuusarviointityökalu voisi parhaiten vastata organisaatioiden tarpeisiin ja mitä sen kehittäminen teknisesti vaatisi.

Nyt hankkeessa on tehty kattava kilpailija-analyysi. Lisäksi hankkeessa on haastateltu 15 työkalun potentiaalista käyttäjää sekä kestävyysraportoinnin asiantuntijaa. Haastattelujen tavoitteena on ollut selvittää mitkä ovat olennaisuusarviointiprosessin tärkeimmät tarpeet ja haasteet. 

Alustavien tulosten mukaan potentiaaliset asiakkaat vaativat työkalulta erityisesti vaatimustenmukaisuuteen vastaamista sekä kerätyn datan tarkkuutta ja hyvää laatua. Kattavat analyysit sekä datan visualisointi olivat haastateltujen näkemysten mukaan tärkeitä. Lisäksi käyttäjäkohtainen joustavuus, integraatiot muihin järjestelmiin sekä pilvipohjaisuus nousivat haastatteluissa esille. Haastateltavat toivoivat myös sidosryhmien näkemysten ja mielipiteiden keräämisen automatisointia. 

Seuraavaksi hankkeessa tarkastellaan miten työkalu voitaisiin toteuttaa teknisesti.

ESG-olennaisuusarviointityökalun kehittäminen – Toteutettavuusarviointi -hanke on Euroopan unioinin osarahoittama. Hankkeesta vastaa Taigawisen johtava yritysvastuuasiantuntija, toimitusjohtaja Hanna Liappis.

Takaisin