Taigawise kehittämään Visit Finlandin Sustainable Travel Finland -ohjelmaa

Visit Finlandin hallinnoimassa Sustainable Travel Finland (STF) -ohjelmassa on aloitettu työ ohjelman päivittämiseksi vastaamaan uusia vaatimuksia vastuullisuuden saralla. Taigawise jatkaa Visit Finlandin kumppanina Sustainable Travel Finland -ohjelman kehittämisessä. 

Projektin yksi päätavoite on saada selkeät, uudet kriteerit Sustainable Travel Finland -ohjelmaan hyväksyttäville sertifikaateille. Lisäksi hankkeessa tarkastellaan kestävyysrapotointidirektiivin (CSRD) sekä tulevan ns. viherpesudirektiivin (Green Claims Directive) vaikutuksia STF-ohjelmaan ja siinä mukana oleville sertifikaateille. 

“Sustainable Travel Finland -ohjelmalla on elintärkeää olla kehityksen kärjessä  toimintaympäristön muuttuessa ja vaatimusten tiukentuessa. Tämän projektin myötä saamme ohjelman aivan uudelle tasolle”, Head of Sustainable Development Liisa Kokkarinen Visit Finlandilta toteaa.  

“Vastuullisuusala kehittyy hurjaa vauhtia. Esimerkiksi tuore kestävyysraportointidirektiivi sekä viherväittämiä koskeva direktiiviehdotus heijastuvat arvoketjujen kautta myös pienempiin matkailuyrityksiin. Vastuullisuusmerkkien ja -sertifikaattien on pysyttävä vauhdissa mukana”, Taigawisen perustaja Hanna Liappis huomauttaa. 

Sustainable Travel Finland -ohjelma on toiminut vuodesta 2019 alkaen ja siinä on mukana yli 1300 suomalaista matkailutoimijaa.  Maksuton Sustainable Travel Finland -ohjelma tarjoaa yrityksille ja matkailudestinaatioille kestävän matkailun kehittämisen työkalupakin, jonka avulla kestävien toimenpiteiden ja valintojen omaksuminen alueen tai yrityksen arkeen helpottuu. Ohjelman läpikäyneille, kriteerit täyttäville yrityksille ja destinaatiolle myönnetään Sustainable Travel Finland -merkki, jolla viestitään erityisesti kansainvälisille matkailijoille kestävästä toiminnasta. Merkin on saanut tähän mennessä yli 400 matkailuyritystä ja viisi destinaatiota.

Lisätietoja

Hanna Liappis, yritysvastuun asiantuntija, perustaja, Taigawise Oy


Kuva: Visit Finland

Takaisin