Common mistakes in ESG reporting

Magnifying glass and graphs on a desk

In recent times, ESG (Environmental, Social, and Governance) reporting has emerged as a crucial facet for companies and organisations. As sustainability regulations become more stringent and stakeholders clamor for increased transparency and accountability, many entities are stepping up to report on their social, environmental, and governance impacts. However, in this endeavor, several common missteps often … Lue lisää

Johtaminen on palvelutehtävä

Taigawisen Kimmo Himberg nojaa kaiteeseen Helsingissä Sanomatalossa.

Mikä on johtamisessa tärkeintä? Mikä tekee hyvä johtajan? Keskustelimme Taigawisen vanhemman neuvonantajan Kimmo Himbergin kanssa hyvästä johtajuudesta. Kimmo, millaista on hyvä johtaminen? – Johtamistyylejä on varmaan yhtä paljon kuin johtajia. Johdettavien mielestä toiset tyylit ovat parempia, toiset huonompia.  Kun olen itse ollut kymmenet vuodet johdettavana, olen päätynyt pitämään muutamaa asiaa johtamisessa tärkeänä: merkitys, suunta, tila, … Lue lisää

Miten löytää olennainen vastuullisuuden tietotulvassa?

Toimiston pöydällä läppäri, puhelin ja muistilehtiö

Yhä useamman yritysjohtajan tehtävälistalla vastuullisuus on noussut prioriteettilistan kärkipäähän.   Vastuullisuustyön aloittamista tai sen kehittämistä hidastavat – tai jopa estävät kokonaan – kuitenkin useat tekijät. Network for Business Sustainabilityn mukaan kolme keskeisintä estettä vastuullisuustyön tekemiseen ovat:  1. Informaatiotulva ja relevantin tiedon löytyminen 2. Vastuullisuuden nivominen ydinliiketoimintaan 3. Kilpailevat prioriteetit Nämä kaikki ovat äärimmäisen tärkeitä, mutta keskityn … Lue lisää

Mitä eroa on ESG:llä ja yritysvastuulla?

Vastuullisuusala etenee vauhdilla. Se näkyy esimerkiksi siten, että uusia termejä, käännöksiä ja erilaisia muutoksia tulee eteen jatkuvasti. Viimeisimpänä muutoksena ESG  (Environment, Social, Governance) tuntuu sanana korvanneen yritysvastuun ja vastuullisuuden. Ovatko ESG ja yritysvastuu sama asia? Heti kärkeen voidaan todeta, että molemmat termit sisältävät vastuullisuuden kolme peruspilaria: taloudellisen, sosiaalisen ja ympäristövastuun. Pintaa raaputtamalla voidaan kuitenkin eroja … Lue lisää

CSRD eli Euroopan Unionin kestävyysraportointidirektiivi

EU:ssa valmisteltu kestävyysraportointidirektiivi (Corporate Sustainability Reporting Standard, CSRD)  on loppusuoralla. Tällä hetkellä (syyskuu 2022) odottelemme lopullista direktiivitekstiä julkaistavaksi Euroopan virallisessa lehdessä, minkä pitäisi tapahtua lokakuussa 2022. Tämän jälkeen EU:n jäsenvaltiot alkavat toimiin direktiivin viemiseksi kansalliseen lainsäädäntöön. Mitä uutta CSRD tuo vastuullisuusraportointiin? Verrattuna muiden kuin taloudellisten tietojen raportointidirektiiviin (Non-Financial Reporting Directive, NFRD) tuleva kestävyysraportointidirektiivi CSRD koskee … Lue lisää

Miten tehdään kestävyysraportti?

Valitettavan usein kestävyysraportoinnissa itse raportointi ohjaa sitä, mitä tietoa mitataan ja julkaistaan. Otetaan viitekehys, katsotaan kriteerit ja kaivetaan tiedot esiin.  Tämä on huono lähestymistapa – se ei hyödytä yritystä muuten kuin ehkä vaatimustenmukaisuuden kannalta ja korkeintaan herättelee yritystä kestävyysdatan hakemiseen ja käyttöön. Sen sijaan tee näin: Kun tiedät olennaiset vastuullisuus/ESG-tekijät, voit valita juuri sinun yrityksellesi … Lue lisää