Miten automatisoida olennaisuusarviointi? Taigawise selvittää hankkeen voimin.

Olennaisuusarviointi on työläs prosessi, jossa voisi olla mahdollisuuksia automatisointiin. Nykyiset markkinoilla olevat olennaisuusarviointityökalut ovat lähinnä toimialakohtaisia eivätkä ota huomioon yrityskohtaisia näkökohtia. Lisäksi ne eivät huomioi sidosryhmien näkemyksiä. Taigawise selvittääkin nyt hankkeen avulla, onko uudelle, erilaiselle olennaisuustyökalulle markkinaa, ja millainen tämän työkalun tulisi olla.

Hankkeen aikana halutaan selvittää, mikä tällaisen työkalun markkina- ja kilpailijatilanne on sekä mitä työkalun toteutus vaatisi teknisesti. Lisäksi hankkeen lopussa määritellään tuotteelle palvelustrategia ja road map. Työkalu vastaisi erityisesti Kestävyysraportointidirektiiviin (CSRD) vaatimuksiin eli siinä tarkasteltaisiin olennaisuutta nimenomaan kaksinkertaisen olennaisuuden näkökulmasta. 

ESG-olennaisuusarviointityökalun kehittäminen – Toteutettavuusarviointi -hanke on Euroopan unioinin osarahoittama. Hankkeesta vastaa Taigawisen johtava yritysvastuuasiantuntija, toimitusjohtaja Hanna Liappis.

Takaisin