Miten automatisoida olennaisuusarviointi? Taigawise selvittää hankkeen voimin.

Olennaisuusarviointi on työläs prosessi, jossa voisi olla mahdollisuuksia automatisointiin. Nykyiset markkinoilla olevat olennaisuusarviointityökalut ovat lähinnä toimialakohtaisia eivätkä ota huomioon yrityskohtaisia näkökohtia. Lisäksi ne eivät huomioi sidosryhmien näkemyksiä. Taigawise selvittääkin nyt hankkeen avulla, onko uudelle, erilaiselle olennaisuustyökalulle markkinaa, ja millainen tämän työkalun tulisi olla. Hankkeen aikana halutaan selvittää, mikä tällaisen työkalun markkina- ja kilpailijatilanne on sekä … Lue lisää